ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារចំនួន៤ឃុំនៅស្រុកម៉ាឡៃកំពុងរងគ្រោះទឹកជនន់លិចផ្ទះសំបែង និង Share on: WhatsApp