ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ កម្លាំងនរបាលក្រុងសួងបង្ក្រាបបានជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់វេលាម៉ោង Share on: WhatsApp