មានករណីបាញ់ប្រហារ​ទៀតហើយនៅក្នុង​រដ្ឋផ្លូរីដា សហរដ្ឋអាមេរិក !

ផ្លូរីដា ៖ ប៉ូលិសអាមេរិកបានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃសុក្រ​សប្ដាហ៍នេះ (ម៉ោងនៅភាគខាងត្បូង​អាមេរិក) ហេតុការណ៍បាញ់​ប្រហារមួយ ដែលបាន​កើតឡើង​