​មេ​ឈ្មួញ​(ហ៊ូ​វ​​ ជី​វ៉ៃ)រងការរិះគន់ថា យក​លុយ​ពី​យួន​រាប់​សែន​ដុល្លារ​ចែកចាយ​សមត្ថកិច្ច​បើកផ្លូវ​រក​សុី​ឈើ​ខុសច្បាប់​សារជាថ្មី​

Read more