ភាពយន្ត​ចំនួន ១០ កំពុង​នាំ​មុខ​គេ​នៅ​លើ​តារាង Box Office សម្រាប់​ត្រី​មាស​​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២១

  • 2021-03-26 08:10:49
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

គិត​ត្រឹម​ត្រីមាស​ដំបូង សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ មាន​ភាពយន្ត​ចំនួន ១០ ដែល​កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​ជា​ខ្លាំង ហើយ​​អាច​កើប​ចំណូល​បាន​​យ៉ាង​ច្រើន​ជាង​គេ​​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភពលោក។ បើ​យោង​តាម​វិបសាយ BoxOfficeMojo ភាពយន្ត​ទាំង​នោះ មាន​ដូចជា (ចំណូល​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២១)៖

១. “Hi, Mom” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៧៨៣​លាន​ដុល្លារ

២. “Detective Chinatown 3” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៦៨០​លាន​ដុល្លារ

៣. “A Writer’s Odyssey” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ១៤៩​លាន​ដុល្លារ

៤. “Endgame” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៨៩​លាន​ដុល្លារ

៥. “Boonie Bears: The Wild Life” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៧៧​លាន​ដុល្លារ

៦. “Tom and Jerry” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៧៧​លាន​ដុល្លារ

៧. “Raya and the Last Dragon” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៦៨​លាន​ដុល្លារ

៨. “Nazha Reborn” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៥៦​លាន​ដុល្លារ

៩. “Avatar (ចាក់​ផ្សាយ​ម្ដង​ទៀត)” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៤៤​លាន​ដុល្លារ

១០. “The Yinyang Master” រក​ចំណូល​បាន​ជាង ៣៧​លាន​ដុល្លារ

2 Shares

អត្ថបទ៖ អយុធ្យា

Copy link
Powered by Social Snap